DERHEQA ÎNSTÎTUYÊ

Dîroka Înstîtuyê

Bingeha Înstîtuyê sala 2016an hatîye danînê. Testîqkirina Înstîtuyê li Moskvayê bi saya serê alîkarîya Înstîtûya Rohilatzanîyê ya Akademîya Zanyarîyê ya Rûsîyayê pêk hat.

Biryaraderheqajialîyê dewletê daqeydkirinarêxistinê 31ê gulanê sala 2016anjialîyê SerwêrtîyaserekeyaWezîretaEdaletê yaRûsîyaFederalhatîyeqebûlkirinê. Malûmatîyênderheqarêxistinanetucarî dakirinenavareestradewletê yayekgirtî ya şexsênhiqûqî bihejmaraqeydkirinê yadewletê 1167700058426 va.

Navê fermî – Rêxistinanetucarî yaserbixwe ”Înstîtuyadîrok û bawermendîya êzdîyanyazanyarîyê-lêkolînan” e.

Îroewrêxistinekeserketî, zanyarî-lêkolînerîyê yawisan e, ku bi lez pêş dikeve, di gelek dayîreyên cihanê yên perwerdeyê da tê naskirin. Înstîtû karê zanyarîyê-lêkolînerîyê derheqa dîrok û bawermendîya êzdîyan da dike, bernameyên di sîstêma perwerdeya profêsyonal da pêk tîne.

Mîsyon û stratêjîya pêşketinê

Êzdîtî hetanihajî kêmhatîyelêkolînkirinê, jiberkubelge û lêkolînênbingehîntunene. Litevayacihanê navbendênperwerdeyê yênwisatunene, kudîrok û dînê êzdîyanbizanyarî lê bikolin.

Daxwezameyasereke – xebatazanyarîyê-lêkolînerîyê yabonaazirûkirinadîrok û dînê gelê êzdî ye, nivîsandina rastîyê ye derheqa dîrok û dînê êzdîyan da, amadekirina bernameyên perwerdeyê yên derheqa êzdîyan da ye di sîstêma xwendina profesyonal da. Em êzdîzanan amade dikin, ku bikaribin di nav komên efrandarîyê da kar bikin, dîroka êzdîyan lê bikolin û binivîsin, karê xwe yê akademîyê pêşda bibin.

Înstîtûtametaybete û îroewhevalbendîyazanyarî yatekaneyelicihanê, kuliwirwê lêkolînkirinadîrokapêşîyên êzdîyanbênepêkanînê, bawerîyênrohilatzanên îroyîn, cêribandina ÎnstîtûtaRohilatzanîyê yaAkademîyaZanyarî yaRûsîyayê (AZR) wê bibinebingehênprojeyênrasteqîn.

Kesêntevayacihanê kuevpirsbonawanbalkêş e, wê bibin xwedî zanebûnên têr-tijederheqadîrok û dînê êzdîyanda, ku wê bi lêkolînên pêşekzanênzane, rohilatzan û bawerîzanênpisporva dagirtî bin.

Projeyênherî serketî wê binivîsandinagotaran, berheman û pirtûkanxilazpêk bên, kudipaşdemê dabidestî wandîdemadîroka êzdîyan û dînê wanwê bê sazkirinê. Berhemênbuhagiranwê jialîyê pêşekzanênserbixwedabêneqîmetkirinê û dipaşdemê dawê bibinebingehê bonasazkirina çavkanîyênnivîskî derheqadîrok û dînê êzdîyanda.

Karê me yê serdest

  • lêkolînkirinadîroka êzdîyanbonazelalkirinarastîyadîrok û dînê wê;
  • pêwîstîyarêxistinênperwerdehîyê dikarê bernameyênperwerdeyê yêndiwê derecê dadaxwezênmeyênserekene;
  • bi navnetewî naskirina înstîtuya me:
  • hevrakarkirinafakûlteyandidemalêkolînkirinaprojeyanda:
  • hevrakarkirinaefrandarîyê yarohilatzan û lêkolînerên şexsî yêntevayacihanê diwî karî da.